940x320_visjon_verdier_omoss

VISJON, VERDIER OG SAMSPILLSREGLER

"En bedre hverdag for alle gjennom arbeidsglede og strålende gjesteopplevelser" er Umoe Restaurants' visjon

Grunnmuren i Umoe Restaurants og alle datterselskaper er våre felles verdier. De gjenspeiler vår kultur og vår måte å jobbe på, og forteller oss hvordan vi skal være.

 

  • Tydelig står for klar og direkte tale, klare og enkle budskap, klare og tydelige forventninger og krav til god atferd.
  • Lyttende innebærer hos oss at vi er interessert i andres synspunkter, og at vi undersøker når vi er i tvil om hva den andre mener. Utad innebærer det at vi observerer og lytter til markedet for å sikre at vi skjønner hva de ønsker og at vi dekker deres behov.
  • Modig oppfordrer til å ta beslutninger vi tror bedriften er tjent med, til å tørre å sprenge grenser, og til å teste ut og utvide eget potensiale til beste for bedriften og en selv. Vi sier det vi mener og tar den nødvendige samtalen.
  • Ærlig og redelig innebærer at vi holder det vi lover hverandre, at vi følger samfunnets regler og lover for forretningsdrift og arbeidsmiljø, og at vi i all vår atferd holder oss innenfor de avtaler og instrukser som gjelder for vår forretningsdrift.

 

Verdiene sier hvordan vi skal være, og samspillsreglene våre sier hvordan vi skal gjøre det. I fellesskap har alle kjedene i Umoe Restaurants blitt enige om hvilke samspillsregler vi vil ha, "sånn gjør vi det hos oss":

 

  • Jeg er åpen og ærlig - gir og skaffer meg tilbakemelding
  • Jeg har respekt for andre - personer, tid og meninger
  • Jeg er lojal og holder avtaler
  • Jeg bidrar aktivt til felles mål
  • Jeg bidrar til arbeidsglede

 

Umoe Restaurants, et trenende fellesskap

I Umoe Restaurants er vi sikre på at den beste investeringen vi kan gjøre er i våre daglige ledere, og vi har en lang tradisjon for lederutvikling og trening helt fra Peppes Pizza satte ledertrening på programmet allredere i 1992.

I dag er en av våre viktigste konkurransefortrinn ved rekrutting av nye ledere nettopp lederutvikling, og årene med kontinuerlig trening har gitt oss mye kompetanse på området.

Ledelsesfilosofien bygger på de samme prinsipper som idrettstrening og er sammensatt av tre hovedområder; verdier og holdninger, lederverktøy og systemer, trening og oppfølging.

I selskapet har vi mange forskjellige lederprogrammer. Noen kjøres internt i kjedene og noen kjører vi i fellesskap.