etiske_retningslinjer_940x320

ETISKE RETNINGSLINJER

Med flere millioner gjestebesøk hvert år, over 9000 medarbeidere på våre restauranter og sterke internasjonale merkevarer, er Umoe Restaurants en ledende aktør i Norden. Våre gjester forventer at vi er etterrettelige og profesjonelle, og at vi har en positiv påvirkning på samfunnet vi er en del av.

 

Våre etiske retningslinjer som du kan lese nedenfor beskriver de grunnleggende prinsipper vi forventer at våre ansatte og leverandører følger. De skal rettlede oss i våre daglig valg og være grunnlaget for vår adferd slik at vi sikrer vår egen og virksomhetens integritet. Våre etiske retningslinjer gjelder for oss alle, og det forventes at alle som representerer Umoe Restaurants, eller den enkelte kjede, er godt kjent med innholdet og handler i tråd med dette. Vi er sikre på at dette vil bidra til å skape en bedre hverdag for alle.