Whopper-Hand-Hold_1024x349

BURGER KING®

King Food er 100 prosent eid av Umoe Restaurants og har master franchiserettighetene for Burger King® i Skandinavia. Det er over 250 Burger King® restauranter i Sverige, Danmark og Norge, over 100 er eiet av King Food.