Helse- og Bærekraftstrategi

header foto med tekst

Med over 430 i restauranter i Norge, Sverige og Danmark er Umoe Restaurant det ledende restaurantkonsernet i Skandinavia. Det medfører et stort samfunnsansvar.

Utgangspunktet for vår helse- og bærekraftstrategi er hvordan vi gjennom kjernevirksomheten, og det daglige arbeidet som utføres av våre rundt 9000 medarbeidere, kan bidra til å utgjøre en positiv forskjell som skaper langsiktige verdier for mennesker, miljø og egen virksomhet.

Hver dag leverer vi rundt 125 000 gjesteopplevelser i Skandinavia og vi er bevisst den påvirkningskraften vi har på mange områder av samfunnet både i Skandinavia og ut i våre leverandørkjeder lokalt og globalt. Vår fremoverlente holdning til helse og bærekraft er en forsikring  vi gir til våre ansatte, gjester, lokalsamfunn og samarbeidspartnere. Gjennom samarbeid og felles fokus skaper vi et større kollektivt løft, slik at vi sammen skaper et litt bedre og mer bærekraftig samfunnet.

Mange av de utfordringene samfunnet står ovenfor må løses raskt. Løsningen på mange av verdens største miljø- og helseutfordringer ligger i mat. Her skal vi bidra og ta en aktiv rolle. Vi ønsker å snu mange av disse samfunnsutfordringene til innovasjonsmuligheter som igjen kan åpne opp for nye forretningsmuligheter.

For oss hører økonomisk vekst og bærekraft naturlig sammen.

Vår helse- og bærekraftstrategi er strukturert opp etter FNs bærekraftsmål og prinsippene i FNs Global Compact. Vi har samlet våre hovedaktiviteter rundt fire av FNs bærekraftsmål. Nedenfor kan du lese mer om vår strategi, visjoner og noen av våre pågående prosjekter.

Vår visjon:

Skandinavias ledende restaurantkonsern på sunne, velsmakende og bærekraftige måltider

Vår kjernevirksomhet er knyttet opp til mat og matopplevelser. Vi jobber kontinuerlig med innovasjon og utvikling av mat- og drikketilbudet på våre 430 kaféer og restauranter.  God helse og velvære er viktig for både våre gjester og ansatte. Vi har derfor satt oss ambisiøse mål i arbeidet med å utvikle og tilby sunne, velsmakende og bærekraftige måltider.

Her kan du lese om noen av de prosjektene vi har satt i gang innenfor området god helse.

E_INVERTED SDG goals_icons-individual-RGB-03

Vår Visjon:

Skandinavias mest inkluderende arbeidsgiver

Ansatte er vår viktigste resurs og vi er stolt av det mangfoldet og den kompetansebredden vi har i vår organisasjon. I Skandinavia teller vi 9000 medarbeidere. 56 prosent av våre ansatte er kvinner, vi har 100 ulike nasjonaliteter som arbeider sammen og vi er første arbeidsgiver for 30 prosent av våre ansatte.

Som første arbeidsgiver til mange unge mennesker er vi veldig opptatt av å gi de en trygg og god start på arbeidslivet. Nedenfor kan du lese om noen av de prosjektene vi har satt i gang, litt om de resultatene vi har oppnådd og hvilket fokus vi har fremover.

E_INVERTED SDG goals_icons-individual-RGB-08

Vår Visjon:

Sette bransjestandard for avfallshåndtering og sirkulær økonomi

Vi ønsker å lede an i arbeidet med avfallshåndtering og sirkulær økonomi. Vårt mål er at minst mulig skal kastes som avfall. Vi jobber med å etablere nye rutiner som skal bidra til å sikre ressursene i avfallet, slik vi kan utnytte de best og lengst mulig. Holdes resursene i et lukket kretsløp øker vi graden av resirkulering og reduserer behovet for å ta ut nye råvarer. Avfall på avveie, er verdier på avveie.

Noe av det viktigste vi gjør i denne sammenheng er å redusere matsvinnet, benytte riktig form for materiale i f.eks. emballasjen, øke graden av kildesortering og resirkulering. Nedenfor kan du lese om noen av de prosjektene vi jobber med.

E_INVERTED SDG goals_icons-individual-RGB-12

Vår visjon:

Praktisere en verdikjede som ikke bidrar til avskoging

Globalt står jordbruket, direkte og indirekte, for rundt 30 prosent av klimagassutslippene. Vi jobber for å praktisere en bærekraftig matproduksjon og verdikjede som ikke bidrar til avskoging. Det er viktig for å redusere klimagassutslippene, men også for å opprettholde det biologiske mangfoldet og bevaring av regnskogen.

E_INVERTED SDG goals_icons-individual-RGB-13

Vår visjon:

Samarbeid med dedikerte partnere

Mange av våre prosjekter knyttet til helse og bærekraft gjennomfører vi i egen regi. For å skape store samfunnsendringer tror vi på et tettere samarbeid med våre partnere, men det må også etableres et sterkere tverrsektorielt samarbeid hvor næringsliv, myndigheter og interesseorganisasjoner jobber sammen.

Vi har inngått et strategisk samarbeid med to dedikerte partnere som bidrar til å kvalitetssikre vårt helse- og bærekraftsarbeid. De besitter kunnskap som hjelper oss til å finne gode løsninger og samtidig utfordrer oss til å jobbe mest mulig målrettet og ambisiøst.

E_INVERTED SDG goals_icons-individual-RGB-17